เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของท่าน ปั๊มมากมายที่ผ่านงานบริการของเรา ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 

อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ก๊าซ เอทานอล ปิโตรเคมี เคมี กระจก เหล็ก โลหะ น้ำ น้ำมัน น้ำตาล พลาสติก กระดาษ เครื่องนุ่งห่ม ยา อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริการให้คำปรึกษา : เกี่ยวกับสินค้าและวางแผนการซ่อมปั๊ม
บริการให้คำปรึกษา : เกี่ยวกับสินค้าและวางแผนการซ่อมปั๊ม
บริการขนส่ง : บริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกจังหวัดทั่วไทยฟรี
บริการขนส่ง : บริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกจังหวัดทั่วไทยฟรี
บริการรับซ่อม : บริการรับ-ส่งซ่อมปั๊ม ที่โรงงานลูกค้า
บริการรับซ่อม : บริการรับ-ส่งซ่อมปั๊ม ที่โรงงานลูกค้า
บริการติดตั้ง : บริการติดตั้งสินค้าหน้างาน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
บริการติดตั้ง : บริการติดตั้งสินค้าหน้างาน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
บริการบำรุงรักษา : วางแผนร่วมกับลูกค้าตรวจเช็คซ่อมบำรุงทุกๆ 6 เดือน (PM)
บริการบำรุงรักษา : วางแผนร่วมกับลูกค้าตรวจเช็คซ่อมบำรุงทุกๆ 6 เดือน (PM)
พูดคุย-สอบถาม คลิก

COPYRIGHT © WWW.TKSEAL.COM 2023 ALL RIGHTS RESERVED | DESIGNED BY RAMPAGESOFT